Inskolningshäfte

En introduktion till förskolan kan vara väldigt individuell och olika barn behöver olika lång tid på sig. Det kan vara svårt att säga hur lång tid som behövs men det är bra att börja i god tid så att det inte blir en stressig situation, vi avsätter alltid minst två veckor. Inte bara barnen behöver introduceras utan även föräldrarna måste få tid att vänja sig.

Förskolans mål är, att varje barn tillsammans med vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan (Lpfö-18)

Vi arbetar med Skogsmulle i förskolan, vistas mycket utomhus och är kopplade till Friluftsfrämjandet. Vi äter sund mat som ger en god grund för en hälsosam livsstil. Måltiderna är lagade med rena råvaror, få tillsatser och hög andel ekologiska råvaror.

När det gäller introduktionen kommer ni få ett schema med ungefärliga tider. Det är av stor vikt att den tid barnet är på förskolan ska vara positiv, för att introduktionen ska gå så bra som möjligt.                                                                 

Introduktionen startar vi med ett ”Hälsa-på-besök”. Barnet får här chans att knyta kontakt med pedagogen i en trygg miljö. 

Under den första tiden av introduktionen kommer vi göra allt för att ditt barn ska tycka om att vara i förskolan.  

Tiden för introduktionen är bara en timme de första dagarna. Detta för att ert barn ska orka och för att undvika att det blir för mycket intryck som leder till stress. 

Det kan underlätta för barnet om det är samma vårdnadshavare hela perioden.  

Din uppgift blir att finnas på en fast plats på avdelningen/gården hela tiden. Du kommer kanske att känna dig lite övergiven ibland, men var säker på att du behövs för att ditt barn ska vara tryggt och kunna gå till dig vid behov. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att se vad barnet och de andra barnen gör, samtidigt som du lär känna pedagogerna.  

Det är viktigt att du INTE lämnar din plats. Du är ditt barns trygghet och MÅSTE finnas där när ditt barn behöver dig. 

Vi vill att ni stänger av er mobiltelefon och har fokus på ert barn, vilket underlättar barnets anknytningsprocess till pedagogen. 

Du låter barnet sitta hos dig, när det vill. Du tröstar, byter blöjor osv. den första tiden, eftersom det är tryggast för ditt barn. 

Pedagogerna talar om när kontakten mellan dem och ditt barn är tillräckligt stark för att du ska kunna gå ifrån. Ett tydligt ”Hej då” är viktigt för barnet. 

Var förberedd på att ditt barn kan vara tröttare, känsligare och eventuellt sova oroligt under denna period. Undvik andra aktiviteter och relationer som frestar på ytterligare. Barnet behöver få återhämta sig fysiskt och psykiskt i lugn och ro.  

Det kan underlätta för barnet om dagarna de första veckorna efter inskolningens slut hålls korta. 

Eskilstuna Friluftsförskola
-hälsa, miljö, trygghet, fantasi och glädje!

På förskolan behöver ditt barn extrakläder och slitstarka ytterkläder. Under vintertid rekommenderar vi att ditt barn har ullunderställ alternativt syntetmaterial. Detta för att ull reglerar temperaturer så barnet inte fryser eller svettas. Lämna gärna bomull hemma då det kyler. För små barn är det viktigt att vantarna sitter bra och passar overallen/jackan (allt för att inte barnen skall frysa).

Det behöver alltid finnas extra ytterkläder/skor att byta till om kläderna skulle bli blöta eller gå sönder. Vi är en friluftsförskola och för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt behöver det finnas kläder efter väder + extrauppsättning. Kom ihåg att namna alla kläder och saker, det underlättar arbetet och minskar risken för att saker kommer bort.

Vi ser även att egna leksaker och kalasinbjudningar stannar hemma. Tänk på att ledig förälder är lika med ledigt barn. Vi hoppas på fint samarbete.

En dag på förskolan:

Öppning vid behov, måste meddelas till förskolan senast dagen innan

Ordinarie öppningstid

Frukost

Utevistelse

Frukt

Samling

Lunch

Sovvila/Läsvila

Mellanmål

Utevistelse

Avdelningarna slås samman

Förskolan stänger

Förskolan stänger vid behov, ska meddelas i god tid, minst två veckor innan

Till föräldrar med blöjbarn

Blöjor till sitt barn tar föräldrarna med själva, märk förpackningen med namn. Vi meddelar när det är dags att fylla på igen.

Vi använder Inotyol och Barnängens ekologiska barnolja vid behov, efter ert samtycke.

Inskolningshäfte formulär

I förskolans uppdrag ingår att dokumentera i syfte att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. PUL gäller och för att få publicera bilder på hemsidan, i media och i verksamheten behöver vi få samtycke från vårdnadshavare.Jag/vi samtycker till publicering av bilder, filmer, röstupptagning UTAN NAMNPå hemsidanPå facebook-sidaBroschyrer och info-blad om verksamhetenPå förskolanTv, tidningar, radio, och deras hemsidorDokumentation som kan förekomma i studiesyfte t ex lärarstudenter med namn

Vi har hemligt telefonnummer

JaNej

Mitt barn får åka med i bil med förskolan med förare som klarat prövoperiod Endast bakåtvänt

JaNej

Ni får lämna kontaktuppgifter till andra föräldrar

JaNej

Barnet har skyddad identitet

JaNej