Försäkring & Skadeanmälan

Försäkring och skadeanmälan vid olyckor 
 

Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Förskolebarn och elever inom grundskola och gymnasium i Eskilstuna kommun är försäkrade dygnet runt (gäller även fristående förskolor och friskolor).

Information kring detta finner ni här 

 
Anmäla skada

Anmäl skadan till Protector

https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada

Kontaktuppgifter till Protector
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Om ditt ärende gäller en skada som inträffat före 2019-01-01
se Eskilstuna kommuns hemsidaInfo