Försäkring & Skadeanmälan

Försäkring och skadeanmälan vid olyckor 
 

Eskilstuna kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Förskolebarn och elever inom grundskola och gymnasium i Eskilstuna kommun är försäkrade dygnet runt (gäller även fristående förskolor och friskolor).

Försäkringen gäller under perioden 2014‑04‑01 – 2018‑12‑31.
Försäkringsbeskedet kan du ladda ner här

 
Anmäla skada

Anmäl skadan till Länsförsäkringar och uppge kommunens försäkringsnummer: 58746.

Kontaktuppgifter till Länsförsäknringar
Telefon: 0155‑48 40 00
E-post: kosk@lfs.se

Om ditt ärende gäller en skada som inträffat före 1 april 2014 se Eskilstuna kommuns hemsida.