Öppettider och avgifter

Våra öppettider:

Eskilstuna Friluftsförskola Balsta: 6:30-17:30 (18:30 vid behov, i samarbete med Eskilstuna Friluftsförskola Kloster)

Eskilstuna Friluftsförskola Kloster: 6:30-18:30

Eskilstuna Friluftsförskola Tumbo: 6:30-17:30 (18:30 vid behov)

Vecka 28-31 har vi sommarförskola på Eskilstuna Friluftsförskola Balsta för de barn som är i behov av omsorg dessa veckor. Vi har därmed stängt på Eskilstuna Friluftsförskola Kloster och Tumbo under dessa veckor.

Antal timmar per vecka:

Barnen har rätt att vara på förskolan under den tiden som vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt tiden det tar att ta sig till och från arbete eller studier. Avgiften baseras på hushållets totala inkomst, man betalar för platsen och inte för antalet timmar barnet är schemalagt.

De vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande kan välja att ha sina barn på förskolan 15 eller 25 timmar per vecka.

15h/vecka (allmän förskola) är avgiftsfritt oavsett barnets ålder och tiden fördelas tis-tors 9:00-14:00. De barn som har allmän förskola följer skolans terminsschema och har lov de veckor skolan har lov.

25h/vecka fördelat mån-fre 9:00-14:00 med rätt till omsorg även de veckor skolan har lov. Avgiften baseras på hushållets totala inkomst.

Avgift per barn:

Vi har samma avgift som Eskilstuna kommun och tillämpar maxtaxa. Avgiften är högst 1 688 kronor för ett barn i förskoleverksamhet. Barnomsorgsavgiften betalas för 12 månader om året, alltså även då barnet är ledigt.

Inkomsttaket för maxtaxa är 56 250 kronor per månad före skatt (2024). Om hushållet tjänar mindre än 13 000 kronor i månaden före skatt betalar man inte någon avgift. Maxtaxan höjs varje år då regeringen ändrar förordningen om statsbidrag till kommuner som använder maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Barn 1: Total inkomst i hushållet x 0,03, dock högst 1688kr.
Barn 2: Total inkomst i hushållet x 0,02, dock högst 1225kr.
Barn 3: Total inkomst i hushållet x 0,01, dock högst 563kr.
Barn 4 eller mer: 0 kr

Inkomstuppgifter
Alla inkomster ditt hushåll betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som hushållet inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

I ett hushåll ingår alla personer som är folkbokförda på samma adress. Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomstuppgift.

Lämna ditt hushålls inkomstuppgift via en blankett (som ni tilldelas vid introduktionen) till pedagogerna när barnet påbörjat sin introduktion. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala maxavgift tills vi fått andra uppgifter.

Om ditt hushåll får ändrad inkomst under tiden ditt barn går i förskolan behöver du lämna in en ny blankett för att ändra inkomstuppgifterna.

Uppsägning av plats:

För att säga upp ditt barns plats skickar du ett mail till info@svenskafriluftsforskolor.se och uppger från vilket datum du önskar säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgiften under hela uppsägningstiden.